Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Peugeot Tank Card Plus bij Private Lease
 

Algemene voorwaarden

Deze actie is helaas verlopen

Bekijk hier onze actuele acties

De financiële acceptatie wordt door Peugeot Lease getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel. Bij de aanvraag dien je naast legitimatie ook je inkomen en woonlasten aan te tonen. Indien nodig kan Peugeot Lease je verzoeken aanvullende informatie toe te sturen.

Gebruik van het voertuig

Alleen personen die in het bezit zijn van een voor het voertuig geldig rijbewijs mogen het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de bestuurder wettelijk bevoegd en in staat moet zijn het voertuig te besturen. Gezinsleden mogen zonder je uitdrukkelijke goedkeuring gebruikmaken van jouw Private Lease-auto. Het is alleen toegestaan je Private Lease-auto uit te lenen aan niet-gezinsleden als je daar persoonlijk goedkeuring aan hebt verleend. Dit mag alleen wanneer het besturen door een niet-gezinslid in het belang is van jou, of van je gezinsleden en alleen voor ritten in Nederland. Voor het uitlenen van je Private Lease-auto mag je nooit geld vragen. Alle bestuurders houden zich aan de voorwaarden van het leasecontract.

Afwijkingen tussen afgelegde en overeengekomen kilometers

Bij het afsluiten van je leasecontract heb je de kilometers die je jaarlijks rijdt, ingeschat. Rijd je echter meer kilometers, dan worden deze extra kilometers tussentijds aan je doorberekend. Het bedrag voor meerkilometers is vastgesteld op € 0,06 per kilometer.

BKR

Wij registreren de Private Lease-overeenkomst bij het Buro Krediet Registratie (BKR). De hoogte van het bedrag dat geregistreerd wordt, betreft het aantal maanden looptijd van het contract vermenigvuldigd met 65% van de maandtermijn.

Voorbeeld:
Je hebt een contract van 36 maanden met een maandelijkse termijn van € 275. De som van alle maandtermijnen is in dit geval 36 x € 275 = € 9.900. Het bedrag dat in dit geval geregistreerd wordt is dan 65 % van € 9.900 = € 5.940

Einde contract

Indien Peugeot Lease aan het einde van het contract niet-acceptabele schade constateert, wordt deze aan jou door berekend. Raadpleeg het inleverprotocol in de bestuurdershandleiding voor meer informatie.

Wijziging houderschapsbelasting

Een wijziging in houderschapsbelasting zullen we aan je doorbelasten.

Overlijdensrisicodekking

Binnen je Private Lease-contract bieden we je standaard een overlijdensrisicodekking aan. Dit geeft je nabestaanden financiële rust in moeilijke tijden. Mocht je onverhoopt overlijden als eerste contractant, dan wordt de boete van vervroegd inlossen kwijtgescholden door ons. Je nabestaanden stellen ons op de hoogte en hebben vervolgens de keuze: 1) ze nemen het contract over en blijven de maandtermijn betalen of 2) zij leveren de auto in en de boete bij vervroegd inlossen wordt door ons betaald.

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om je Private Lease volledig zorgeloos te laten verlopen. En we vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Heb je toch een klacht over ons of over een van onze bemiddelaars? Stuur dan een brief naar Peugeot Lease, Postbus 8709, 3009 AS, Rotterdam of stuur een e-mail naar [email protected] Zodra we je klacht hebben ontvangen, proberen wij deze binnen zeven werkdagen op te lossen. Als Peugeot Lease niet binnen zeven werkdagen een inhoudelijk antwoord kan geven, ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin staat wanneer wij verwachten je klacht te behandelen. Wij stellen alles in het werk om je klacht binnen zes weken opgelost te hebben. Is je klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie van het Keurmerk Private Lease. Je kunt deze Geschillencommissie bereiken via www.keurmerkprivatelease.nl, Geschillencommissie Private Lease, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl).

Voor de algemene voorwaarden van Stichting Keurmerk Private Lease klik hier.
Voor een voorbeeldcontract van Peugeot Private Lease klik hier.
Voor de innamehandleiding klik hier.
Voor het innameprotocol klik hier.

Actievoorwaarden campagne één Peugeot Private Lease-maandtermijn retour op de Peugeot 108:

 • Bij een Private Lease-contract op de Peugeot 108 ontvang je één maandtermijn retour.
 • Deze actie geldt bij het afsluiten van een nieuwe Peugeot Private Lease-overeenkomst.
 • Het totaalbedrag van deze gratis maand ontvang je twee maanden na het afsluiten van een nieuwe Peugeot Private Lease-contract. Dit betekent dat je eerst tweemaal het maandelijkse leasebedrag over dient te maken alvorens je het totaalbedrag van de gratis maand terug ontvangt.
 • Actieperiode actie is 1 Januari tot en met 31 maart 2017.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Algemene voorwaarden één Peugeot Private Lease-maandtermijn retour op de Peugeot 108:

 • De Private Lease-aanvraag dient tussen zondag 1 januari en vrijdag 31 maart 2017 ingediend te zijn bij PSA Financial Services Nederland B.V.
 • De Private Lease-aanvraag dient binnen de actieperiode goedgekeurd te zijn door PSA Financial Services Nederland B.V.
 • De auto dient uiterlijk 30 april 2017 afgeleverd te zijn.
 • De actie geldt voor particulieren.
 • Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de berijder. Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte.
 • PSA Financial Services Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.
 • De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van PSA Financial Services Nederland B.V. Het doel van de gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie.
 • PSA Financial Services Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.
 • PSA Financial Services Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer van de website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.peugeot.nl/privateleasewww.peugeot.nl/student en www.peugeot.nl/privateleaseplus of andere door PSA Financial Services Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan PSA Financial Services Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan PSA Financial Services Nederland B.V. doen ontstaan.
 • Indien je vragen en/of opmerkingen hebt over deze actie of de actievoorwaarden, kun je contact opnemen met je officiële Peugeot-dealer.

Actievoorwaarden campagne Peugeot Tank Card Plus

 • Bij een Private Lease-contract op de Peugeot 108, 208, 2008 SUV, 308 en 508 ovangt u een Peugeot Tank Card Plus met een waarde van € 500.
 • Geldig op alle modellen met uitzondering van de 3008 SUV (en de nieuwe 5008SUV).
 • Alleen geldig op de Private Lease auto’s die in januari 2017 geregistreerd worden (voorraadauto’s).
 • De waarde op uw Peugeot Tank Card Plus is inclusief BTW en het tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De kaart is niet oplaadbaar.
 • De Peugeot Tank Card Plus is 12 maanden geldig en voorzien van een persoonlijke pincode. De uiterste geldigheidsdatum staat op de voorzijde van de pas.
 • U ontvangt uw Peugeot Tank Card Plus binnen 2 weken na aflevering van uw Peugeot Private Lease auto thuisgestuurd.
 • U kunt met de Peugeot Tank Card Plus tanken, car washen en parkeren in een Q-park. Herkenbaar aan het Travelcard logo (dekking in Nederland bijna 100%).
 • De voorwaarden en deelnemende partijen vindt u op www.travelcard.nl. Voor eventuele vragen na ontvangst van de tankpas kunt u zich wenden tot [email protected] of via telefoonnummer 088 – 11 05 000.
 • Actieperiode campagne 20 januari tot en met 31 januari 2017.

Algemene voorwaarden campagne Peugeot Tank Card Pus

 • De Private Lease aanvraag dient tussen vrijdag 20 januari 2017 en dinsdag 31 januari 2017 ingediend te zijn bij PSA Financial Services Nederland BV.
 • De Private Lease aanvraag dient binnen de actieperiode goedgekeurd te zijn door PSA Financial Services Nederland BV.
 • De auto dient uiterlijk 31 januari 2017 afgeleverd te zijn.
 • De actie geldt voor particulieren.
 • Eventuele fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de berijder. Indien van toepassing is deze zelf verantwoordelijk voor aangifte.
 • PSA Financial Services Nederland BV behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.
 • De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van PSA Financial Services Nederland BV. Het doel van de gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie.
 • PSA Financial Services Nederland BV behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.
 • PSA Financial Services Nederland BV besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en beheer van de website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.peugeot.nl/privatelease en www.peugeot.nl/privateleaseplus of andere door PSA Financial Services Nederland BV openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan PSA Financial Services Nederland BV worden tegengeworpen noch enige verplichting aan PSA Financial Services Nederland BV doen ontstaan.
 • Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden, kunt u contact opnemen met uw officiële Peugeot-dealer.