Home Onderhoud Garantie

Garantie op onderhoud en reparatie bij Blauwendaal

Onderhoud garantie
 

Garantie op onderhoud en reparatie bij Blauwendaal

Peugeot onderhoud zonder zorgen

Als u uw Peugeot bij ons brengt voor onderhoud of reparatie begrijpen wij dat het prettig is om te weten waar u aan toe bent als u Peugeot onverwachts gebreken blijkt te vertonen. Blauwendaal geeft garantie op de werkzaamheden die zijn verricht in de werkplaats. Hieronder vindt u informatie over de garantie voorwaarden op reparatie en welke werkwijze Blauwendaal hierbij hanteert.

Garantiereparaties

Uw auto is bij ons in onderhoud. Met de juiste zorg en aandacht voeren wij de reparaties en/of het onderhoud uit op uw auto. HWe zetten de garantievoorwaarden omtrent onderhoud en reparatie overzichtelijk voor u op een rijtje.
Wanneer u uw Peugeot brengt voor onderhoud en reparatie bij Blauwendaal, voeren wij de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg uit aan uw auto. Helaas kan het voor komen dat onderdelen of aspecten die nog niet zo lang geleden zijn gerepareerd onverwachts gebreken vertonen. Wanneer een gebrek niet is ontstaan door onjuist gebruik of een externe oorzaak zijn wij bij Blauwendaal genoodzaakt de gebreken van onderdelen aan uw auto kosteloos te repareren en / of indien nodig te vervangen. 

Bij elke uitgevoerde reparatie maken wij gebruik van originele Peugeot onderdelen. Wanneer er montage-, productie- of materiaalfouten aan uw auto zichtbaar zijn als gevolg van een reparatie bij Blauwendaal zullen deze kosteloos worden opgelost. Garantie beperkt zich tot de arbeid, de onderdelen en eventueel werk dat door derden is uitgevoerd. Incidentele kosten of gevolg kosten komen niet voor garantievergoeding in aanmerking.

Onverwachte gebreken welke voortkomen uit veranderingen of het aanbrengen van onderdelen of apparaten, die niet door Blauwendaal zijn geleverd, vallen niet onder de garantie. Dit geldt tevens voor problemen als gevolg van schade of verkeerd gebruik. Daarnaast worden ongeval-reparaties en problemen die voortkomen uit ongelukken, vergissingen, verkeerd gebruik, opzettelijk misbruik, nalatigheid, onwetendheid, onzorgvuldig handelen of onjuiste opslag niet door garantie gedekt.

Slijtageonderdelen
Naast de mogelijkheid dat bepaalde onderdelen en materialen in uw Peugeot na veelvuldig gebruik slijtage of defecten vertonen. Het vervangen van deze materialen is onderdeel van het normaal regulier onderhoud en zal daardoor niet voor garantie worden vergoed. Om u zo goed mogelijk te informeren wat betreft garantie kunt u in onderstaand lijstje zien welke onderdelen slijtage gevoelig zijn en welke materialen er na enige tijd aan vervanging toe zijn zonder dat deze vergoed worden. Wanneer er bij onderstaande onderdelen sprake is van een productie- of materiaalfout kan er een garantieaanvraag bij Blauwendaal worden ingediend.

Slijtage gevoelige onderdelen:
 • Remvoeringen
 • Remblokken
 • Ruitenwisserbladen
 • Banden
 • Lampen (met uitzondering van halogeen lampen en Xenon verlichting)
 • Zekeringen
 • Bougies
 • Aandrijfriemen (met uitzondering van nokkenasriem)
 • Filterelementen
Vloeistoffen:
 • Olie
 • Vet
 • Smeermiddelen
 • Toevoegingen
 • Elektrolyt
 • Koelvloeistof
 • Brandstof
 • Vloeistoffen
Vragen over de garantie? Neem gerust contact op met één van onze vestigingen. Zij helpen u graag. Een werkplaatsafspraak inplannen kan uiteraard ook. 

Werkwijze bij garantiereparaties

Indien er garantiereparaties uitgevoerd dienen te worden, worden met uitzondering van problemen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, alleen de werkzaamheden vergoed welke naar aanleiding van een door de consument geuite klacht en wanneer aan de garantievoorwaarden is voldaan. Als dit het geval is, wordt de reparatie kosteloos door Blauwendaal uitgevoerd. Garantie op een eerder uitgevoerde reparatie geldt enkel wanneer de uitgevoerde reparatie door de klant is betaald. 

- Neem contact op met uw serviceadviseur

Maak gemakkelijk en snel online uw afspraak voor onderhoud, reparatie of vervanging.